Reactieve diensten

Binnen deze serviceformule beheren we incidenten en lossen we incidenten in database-infrastructuren van onze klanten op. De service omvat in eerste instantie een opstart- en beoordelingsfase van de infrastructuur van de klant, waarin de interventie- en beheerprocedures van de service worden gedeeld. Bijvoorbeeld de vaststelling van een traceerbaarheidssysteem voor interventies die met de klant worden gedeeld, de procedures en het inschakelen van ondersteuningsspecialisten, de methoden voor monitoring en het continu verbeteren van de service. 

Voor de fase van verlening van hulpactiviteiten kunnen de serviceniveaus worden toegepast die het meest geschikt zijn voor de behoeften van de klant, betreffende de leiding over de activiteit, bevestiging en eerste analyse van het incident, en indien mogelijk op basis van de kenmerken van de infrastructuur van de klant, serviceniveaus voor de toepassing van workaround en probleemoplossing. 

De tussenkomst van de DBA-specialist op afstand vindt plaats in het geval van storing of een onbeschikbaarheidsmelding van de systemen waarop de dienst betrekking heeft en als gevolg van een escalatie van de systeemondersteuning van de klant en / of bij een melding van het monitoringsysteem. 

Beschikbaarheid

De service kan op verschillende formules en dekking per uur worden ingesteld:

  • 8 × 5 Business Time
  • 16 × 5 extra tijd of nachtbeschikbaarheid
  • 24 × 7 Altijd