Nalevingscontrole database licenties

Oracle database, SQL Server, MySQL

Betacom heeft in de loop der tijd uitgebreide ervaring opgedaan met het uitvoeren van assessments en audits om eventuele inconsistenties of onregelmatigheden tussen de geïnstalleerde database-infrastructuur en de respectievelijk aangekochte licenties op te sporen. Heel vaak worden deze anomalieën veroorzaakt door ingewikkelde licentie mechanismen van fabrikanten die het klanten moeilijk maken om contracten na te leven of actief te blijven, door onwetendheid van klanten, door opties of kenmerken van databases die niet noodzakelijk zijn.

In deze gevallen analyseert Betacom via de audit service, de database infrastructuuroplossingen en -componenten die in gebruik zijn, en bezorgt de klant een rapport waarin alle problemen worden belicht, die tijdens een audit door de technologiefabrikant, kunnen opduiken. Met deze informatie kan de klant beslissen om met Betacom verder te gaan, of onafhankelijk over te gaan tot corrigerende activiteiten op zijn systemen.

Verificatie SQL Server Database licenties

SQL Server Database licenties

Verificatie Oracle Database licenties

Oracle Database licenties

Verificatie MySQL Database licenties

MySQL Database licenties