Prestatie en database optimalisatie

Ons bedrijf bestaat uit specialisten die in staat zijn bedrijfs-kritische databases met een lage, gemiddelde en hoge mate van complexiteit en groei, te optimaliseren. Als uw bedrijf niet beschikt over een expert die tuning- en performance-activiteiten uitvoert, kunt u een check-up aanvragen om performance-problemen te onderscheppen en passende verbeteringen voor te stellen, en zo ontoereikende prestaties te verminderen.

Geïnteresseerd in een Database check-up?

De performance & tuning service kan op regelmatige basis worden geleverd of als eenmalige interventie worden gepland. Het kan gebeuren dat er zich na een update prestatieproblemen voordoen, dat het systeem vastloopt of dat er frequent downtime optreedt. Onze DBA’s kunnen elk aspect van de database analyseren en een controle uitvoeren om ervoor te zorgen dat de database perfect wordt geoptimaliseerd en dat de schaalbaarheidsdoelen van het bedrijf worden behaald.

De analyse kan enkele uren tot enkele dagen duren, omdat het nodig is om de bronnen te identificeren die niet correct worden gebruikt en de knelpunten die leiden tot prestatieverlies. De DBA’s stellen de juiste wijzigingen voor en – nadat deze wijzigingen zijn getest en gevalideerd – gaan we verder met het implementatieplan om het toekomstige risico van slechte prestaties te verkleinen en om optimaal gebruik te maken van bestaande tools en technologieën.

Best Practices

Onze DBA’s analyseren databases van klanten volgens een beproefde procedure, op basis van een verzameling best practises, gebaseerd op uitgebreide knowhow die is opgedaan tijdens jarenlange ervaring met troubleshooting:

  • Beoordeling van kritieke infrastructuur en door de klant aan de orde gestelde problemen.
  • Analyse van queries en responstijden.
  • Verificatie van de toegangssnelheid tot data, serverconfiguratie, DB en bijbehorende parameters.
  • Clustering en consolidatie van Enterprise applicaties.
  • Voorstellen en validatie van database wijzigingen.
  • Duidelijke en begrijpelijke rapportage.